Παραδοτέο 4.1.2 - Training Local Farmers on Innovation Issues

ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ-ΤΕΛΙΚΟ  Κατεβάστε το Εδώ

1. Τ1.Π08 Έκθεση υλοποίησης D 4.1.2  Κατεβάστε το Εδώ

QUALFARM Τ1.Π08 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ v1   Κατεβάστε το Εδώ