Ομάδες Στόχοι του έργου Qualfarm

Οι Ομάδες – Στόχοι του έργου “QUALFARM” είναι οι εξής:

  • Γενικός πληθυσμός στην διασυνοριακή περιοχή του έργου και συγκεκριμένα στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου (Ελλάδα) και στις διοικητικές περιοχές του Χάσκοβο, του Σμόλιαν και του Κάρτζαλι (Βουλγαρία).
  • Υφιστάμενες μονάδες οικοτεχνίας στις ως άνω περιοχές
  • Αγροτικός πληθυσμός στις ως άνω περιοχές, κατ’ επάγγελμα αγρότες και οι οικογένειές τους
  • Γυναίκες σε αγροτικά νοικοκυριά στις ως άνω περιοχές
  • Νέοι επιστήμονες, επιχειρηματίες και εργαζόμενοι στον αγροδιατροφικό κλάδο στις ως άνω περιοχές
  • Φορείς και οργανισμοί που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στην δραστηριότητα της οικοτεχνίας στις ως άνω περιοχές
  • Στελέχη και προσωπικό των δικαιούχων του έργου “QUALFARM”
footer-image-2GR

Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε στα πλαίσια του έργου «Support of Entrepreneurship in the Field of In-House Processing of Quality Farm Products in the Districts of Evros, Haskovo, Smolyan and Kardzhali» με ακρωνύμιο Qualfarm και χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020 με την σύμβαση επιχορήγησης No.B6.3a.04/15.06.2021. Υπεύθυνος για το περιεχόμενο αυτό είναι μόνο η Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε και σε καμία περίπτωση δεν εκφράζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις συμμετέχουσες χώρες,  της Διαχειριστικής Αρχής και της Γενικής Γραμματείας.