Δικαιούχοι του έργου Qualfarm

Δικαιούχοι του έργου Qualfarm

eeabe-logo

Επικεφαλής Δικαιούχος (LB1)

Εταιρεία Έρευνας και Ανάπτυξης Βορείου Έβρου (Ε.Ε.Α.Β.Ε)

https://eeabe.gr/online

dimosynetairistiki-evrou

Δικαιούχος (P1)

Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε.

reconstruction-development-union

Δικαιούχος (P2)

Reconstruction and Development Union

association-local-action-group-of-kirkovo-zlatograd

Δικαιούχος (P3)

Association "Local Action Group of Kirkovo - Zlatograd"

footer-image-2GR

Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε στα πλαίσια του έργου «Support of Entrepreneurship in the Field of In-House Processing of Quality Farm Products in the Districts of Evros, Haskovo, Smolyan and Kardzhali» με ακρωνύμιο Qualfarm και χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020 με την σύμβαση επιχορήγησης No.B6.3a.04/15.06.2021. Υπεύθυνος για το περιεχόμενο αυτό είναι μόνο η Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε και σε καμία περίπτωση δεν εκφράζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις συμμετέχουσες χώρες,  της Διαχειριστικής Αρχής και της Γενικής Γραμματείας.