Αποτελέσματα και παραδοτέα του έργου Qualfarm

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα και παραδοτέα του έργου “QUALFARM”

Τα κύρια παραδοτέα του έργου που θα αναπτυχθούν με βάση τις δράσεις του έργου (εξαιρουμένης της διαχείρισης και της επικοινωνίας) είναι τα ακόλουθα:

 • Τέσσερα (4) Τοπικά Γραφεία Υποστήριξης Επιχειρήσεων (Ορεστιάδα, Προβατώνας, Harmanli, Kirkovo)
 • Ένας (1) Οδηγός προώθησης και μάρκετινγκ για εσωτερικά επεξεργασμένα αγροτικά προϊόντα.
 • Μία (1) Μελέτη του Ιστορικού και των Προοπτικών της διασυνοριακής περιοχής για την “in-house” επεξεργασία Αγροτικών Προϊόντων.
 • Ένας (1) Οδηγός για αρχάριους για την “in-house” επεξεργασία αγροτικών προϊόντων.
 • Ένας (1) διασυνοριακός Οδηγός για τα εσωτερικά επεξεργασμένα γεωργικά προϊόντα.
 • Τέσσερις (4) Συνεχείς Συμβουλευτικές Συνεδρίες για Επιχειρήσεις στα Τοπικά Γραφεία Υποστήριξης Επιχειρήσεων (Ορεστιάδα, Προβατώνας, Harmanli, Kirkovo).
 • Τέσσερις (4) Συνεχείς Συνεδρίες Καθοδήγησης για την έναρξη “in-house” Επεξεργασίας Αγροτικών Προϊόντων (Ορεστιάδα, Προβατώνας, Harmanli, Kirkovo).
 • Τέσσερις (4) Εκπαιδευτικές Συνεδρίες σε Θέματα Καινοτομίας (Ορεστιάδα, Προβατώνας, Harmanli, Zlatograd).
 • Τέσσερις (4) Εκπαιδευτικές Συνεδρίες σε Θέματα Ποιότητας (Ορεστιάδα, Προβατώνας, Harmanli, Zlatograd).
 • Τέσσερα (4) Τοπικά Σεμινάρια Ευαισθητοποίησης (Ορεστιάδα, Προβατώνας, Harmanli, Kirkovo).
 • Ένα (1) Εναρκτήριο Συνέδριο στην Ορεστιάδα.
 • Ένα (1) Τελικό Συνέδριο στο Kirkovo.
 • Μία (1) διασυνοριακή Αγορά Αγροτών QUALFARM στο Harmanli.
 • Μία (1) διασυνοριακή Αγορά Αγροτών QUALFARM στην Ορεστιάδα.
 • Δύο (2) Επισκέψεις Μελέτης Βούλγαρων Αγροτών στην Ελλάδα (Ορεστιάδα και Προβατώνα).
 • Δύο (2) Επισκέψεις Μελέτης Ελλήνων Αγροτών στη Βουλγαρία (Harmanli και Kirkovo – Zlatograd).


Το κύριο αποτέλεσμα του έργου είναι η δημιουργία των τεσσάρων (4) Τοπικών Γραφείων Υποστήριξης Επιχειρήσεων, αποτέλεσμα που συνδέεται άμεσα με τον κύριο στόχο του έργου, που είναι η ανάπτυξη καινοτόμου και ποιοτικής επιχειρηματικότητας στον τομέα της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, με ιδιαίτερη έμφαση στην “in-house” επεξεργασία αγροτικών προϊόντων, δηλαδή σε αγροκτήματα ή μικρά εργαστήρια.

footer-image-2GR

Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε στα πλαίσια του έργου «Support of Entrepreneurship in the Field of In-House Processing of Quality Farm Products in the Districts of Evros, Haskovo, Smolyan and Kardzhali» με ακρωνύμιο Qualfarm και χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020 με την σύμβαση επιχορήγησης No.B6.3a.04/15.06.2021. Υπεύθυνος για το περιεχόμενο αυτό είναι μόνο η Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε και σε καμία περίπτωση δεν εκφράζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις συμμετέχουσες χώρες,  της Διαχειριστικής Αρχής και της Γενικής Γραμματείας.