Πακέτα Εργασίας του Έργου

Πακέτα Εργασίας του Έργου

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 (ΠΕ1): Διαχείριση και συντονισμός έργου

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 (ΠΕ2): Επικοινωνία και διάχυση έργου

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 (ΠΕ3): Δημιουργία δομών υποστήριξης επιχειρήσεων στην διασυνοριακή περιοχή

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 (ΠΕ4): Δραστηριότητες κατάρτισης και καθοδήγησης

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5 (ΠΕ5): Δραστηριότητες υποστήριξης επιχειρήσεων

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6 (ΠΕ6): Σχεδιασμός και προώθηση του διασυνοριακού προϊόντος Qualfarm

footer-image-2GR

Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε στα πλαίσια του έργου «Support of Entrepreneurship in the Field of In-House Processing of Quality Farm Products in the Districts of Evros, Haskovo, Smolyan and Kardzhali» με ακρωνύμιο Qualfarm και χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020 με την σύμβαση επιχορήγησης No.B6.3a.04/15.06.2021. Υπεύθυνος για το περιεχόμενο αυτό είναι μόνο η Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε και σε καμία περίπτωση δεν εκφράζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις συμμετέχουσες χώρες,  της Διαχειριστικής Αρχής και της Γενικής Γραμματείας.