ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

7η Συντονιστική συνάντηση δικαιούχων του διασυνοριακού έργου

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2023 στον Προβατώνα η 7η Συντονιστική συνάντηση των δικαιούχων του διασυνοριακού έργου “Support of Entrepreneurship in the Field of In-House Processing of Quality Farm Products in the Districts of Evros, […]

5η Συντονιστική συνάντηση των δικαιούχων του διασυνοριακού έργου

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 18 Ιουλίου 2023 στην Αλεξανδρούπολη η 5η Συντονιστική συνάντηση των δικαιούχων του διασυνοριακού έργου “Support of Entrepreneurship in the Field of In-House Processing of Quality Farm Products in the Districts of Evros, […]