5η Συντονιστική συνάντηση των δικαιούχων του διασυνοριακού έργου