Το Πρόγραμμα Interreg Ελλάδα - Βουλγαρία

Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα Interreg “Ελλάδα – Βουλγαρία 2014 – 2020”

Το Ευρωπαϊκό Εδαφικό Πρόγραμμα Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014 – 2020» εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 09/09/2015 με την Απόφαση C(2015)6283.

Ο συνολικός προϋπολογισμός (ΕΤΠΑ και Εθνική συνεισφορά) για το Ευρωπαϊκό Εδαφικό Πρόγραμμα Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014 – 2020» ανέρχεται σε 130.262.836,00 ευρώ. Η συνολική χρηματοδότηση αποτελείται από 110.723.408 € (85%) χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ και 19.539.428 € (15%) Εθνική συνεισφορά.

Η επιλέξιμη περιοχή του Προγράμματος αποτελείται από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Νομοί Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης και Δράμας) και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Ν. Θεσσαλονίκης και Σερρών) στην Ελλάδα και η Περιφέρεια Νοτίου – Κεντρικού Σχεδιασμού και η Περιφέρεια Νοτίου – Δυτικού Σχεδιασμού Περιφέρεια (περιοχές Blagoevgrad, Smolyan, Kardjali και Haskovo) στη Βουλγαρία.

Bulgaria-Greece

Διασυνοριακή Περιοχή Συνεργασίας Ελλάδας – Βουλγαρίας της Προγραμματικής Περιόδου 2014 - 2020

Ο χώρος διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδας – Βουλγαρίας για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 είναι πανομοιότυπος με το τρέχον πρόγραμμα ETC. Εκτείνεται σε 40.202 km2 και έχει συνολικό πληθυσμό 2,7 εκατομμύρια κατοίκους. Καλύπτει τέσσερις εδαφικές ενότητες σε επίπεδο NUTS II (Περιφέρειες) και 11 εδαφικές μονάδες σε επίπεδο NUTS III (Περιφερειακές Ενότητες). Η επιλέξιμη περιοχή εκτείνεται σε όλα τα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα και γειτνιάζει με την Τουρκία (ανατολικά) και την Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας (δυτικά), δύο χώρες που φιλοδοξούν να αποκτήσουν πρόσβαση στην ΕΕ. Αποτελεί τμήμα της πιο νοτιοανατολικής μη νησιωτικής περιοχής της ΕΕ και βρίσκεται ανάμεσα σε τρεις θάλασσες: τη Μαύρη Θάλασσα, τη Μεσόγειο Θάλασσα και το Ιόνιο – Αδριατική Θάλασσα. Τέλος, βρίσκεται στο σταυροδρόμι στρατηγικών αγωγών ορυκτών καυσίμων που τροφοδοτούν την αγορά της ΕΕ και τους ευρωπαϊκούς άξονες μεταφορών.

Η οικιστική δομή της περιοχής χαρακτηρίζεται από την παρουσία 10 μεσαίων – μεγάλων πόλεων (>50.000 κάτοικοι) που συγκεντρώνουν το 38,2% του συνολικού πληθυσμού και 25 μικρών πόλεων (10.000 – 50.000 κάτοικοι).

Παρά τα ιστορικά σχετικά μικρά ποσά των κονδυλίων που διατέθηκαν, υπάρχει μακρά ιστορία συνεργασίας στην επιλέξιμη περιοχή, η οποία ξεκίνησε με την κοινοτική πρωτοβουλία INTERREG I (1989 – 1993).

Οι άξονες προτεραιότητας του Προγράμματος είναι:

  • ΑΠ 1: Προώθηση της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας στην διασυνοριακή περιοχή
  • ΑΠ 2: Βιώσιμη και κλιματικά προσαρμόσιμη διασυνοριακή περιοχή
  • ΑΠ 3: Καλύτερη διασύνδεση στην διασυνοριακή περιοχή
  • ΑΠ 4: Διασυνοριακή περιοχή χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς
  • ΑΠ 5: Τεχνική Βοήθεια

Data Driven Business Solutions

We are a team of preofessional providing data driven solutions for startups to grow with our combined

Rectangle 27

Finance and Reconstructing

Like the rest of the Orwell prize shortlist, Milkman has a theme rather than an agenda. Always capacious, the genre of political fiction can now accommodate authors.

Capital Investment

Like the rest of the Orwell prize shortlist, Milkman has a theme rather than an agenda. Always capacious, the genre of political fiction can now accommodate authors.

Rectangle 27 (1)
Rectangle 27 (2)

Portfolio Management

Like the rest of the Orwell prize shortlist, Milkman has a theme rather than an agenda. Always capacious, the genre of political fiction can now accommodate authors.

Marketing and Sales

Like the rest of the Orwell prize shortlist, Milkman has a theme rather than an agenda. Always capacious, the genre of political fiction can now accommodate authors.

Rectangle 27 (3)

Join over 100+ successful companies club.

Join over 100+ companies using our unique go-to-market approach to a sustainable competitive advantage.