Εταιρεία Έρευνας & Ανάπτυξης Βορείου Έβρου

Στοιχεια Επικοινωνίας

Εταιρεία Έρευνας και Ανάπτυξης Βορείου Έβρου (Ε.Ε.Α.Β.Ε)

Επικεφαλής Δικαιούχος

eeabe-logo

Υπεύθυνος Έργου

Γεώργιος Πετρέσης

Διεύθυνση

Τσερκεζή Σ. 20 (πρώην Σκρά)
Τ.Κ. 68200, Ορεστιάδα

Τηλέφωνα

25520 27900, 25520 81376, 25520 81343

Fax

25520 27757