7η Συντονιστική συνάντηση δικαιούχων του διασυνοριακού έργου